Akcie a súťaže 2016-2017

Júl

3. 7. Letný denný tábor

Jún

23. 6. Beh Olympijského dňa: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
19. 6. Florbalový turnaj “O pohár riaditeľa CVČ Elán”: Plagát, Prihláška – súpiska, Vyhodnotenie a výsledky

Máj

31. 5. Okresné kolo v atletike žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Prihláška ZŠ – D, Prihláška ZŠ – CH, Vyhodnotenie, Výsledky jednotlivcov – Dievčatá, Výsledky jednotlivcov – Chlapci, Výsledky družstiev – Chlapci, Výsledky družstiev – Dievčatá
30. 5. Súťaž v rybolovnej technike 2017: Pozvánka
25. 5. Technická súťaž mladých elektronikov 2017 – kat.začiatočník: Pozvánka, Vyhodnotenie
23. 5. Technická súťaž mladých elektronikov 2017 – kat.pokročilí: Pozvánka, Vyhodnotenie
22. 5. Krajské kolo vo futbale žiakov ZŠ – “Školský pohár SFZ”: Propozície, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Vyhodnotenie a výsledky
19. 5. Tanec s Elánom!: Propozície, Vyhodnotenie
16. 5. Okresné kolo Fyzikálnej olympiády, kat. G: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
15. 5. Krajské kolo vo futbale žiačok ZŠ – “Školský pohár SFZ”: Propozície, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Vyhodnotenie a výsledky
12. 5. Kvalifikácie do krajského kola v malom futbale mladších žiačok a žiakov ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 5. Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 5. Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. B,C,D: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
5. 5. Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ “Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
4. 5. Okresné kolo Slávik Slovenska 2017: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
3. 5. Dni otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru: Pozvánka, Vyhodnotenie
3. 5. Okresné kolo v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ – McDonald´s Cup: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
3. 5. Okresné kolo súťaže “Na bicykli bezpečne 2017”: Pozvánka, Vyhodnotenie
2. 5. Dni otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru: Pozvánka, Vyhodnotenie

Apríl

29. 4. Tanečný workshop pre organizáciu “Úsmev ako dar”
27. 4. Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
25. 4. Básničkovo alebo…trochu poézie: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
25. 4. Okresné kolo Biologickej olympiády kat. D: Pozvánka, Vyhodnotenie, Posudok, Výsledková listina
24. 4. Krajské kolo vo futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
21. 4. Okresné kolo v atletike študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
15. 4. Šibi ryby udičkou: Bleskovka
12. 4. Okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Obsah zostáv, Vyhodnotenie
10. 4. Veľkonočný šípkarský turnaj: Propozície, Vyhodnotenie
10. 4. Kvalifikácie do Krajského kola vo futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 4. DANCEROSE – účasť na súťaži ZÚ Hip Hop: https://www.dropbox.com/s/b6auq9kl0014lou/01995.MTS?dl=0
6. 4. Carrol’s wonderland: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
4. 4. Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z6, Z7 a Z8: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina Z6, Výsledková listina Z7, Výsledková listina Z8
3. 4. Okresné kolo vo veľkom futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Marec

31. 3. Čo vieš o hviezdach ?: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
30. 3. Krajské kolo v basketbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
29. 3. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
29. 3. Okresné kolo Biologickej olympiády kat. E: Pozvánka, Vyhodnotenie
28. 3. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
24. 3. Krajské kolo Geografickej olympiády kat. A,B,CD a: Pozvánka, Správa
23. 3. Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
23. 3. Okresné kolo Chemickej olympiády kat. D: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
22. 3. Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
17. 3. Kvalifikácie do Krajského kola vo florbale žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
16. 3. Okresné kolo Fyzikálnej olympiády, kat. E a F: Pozvánka, Vyhodnotenie a výsledková listina kat.F
15. 3. Okresné kolo Pytagoriády kat. P5,P6,P7 a P8: Pozvánka, Výsledkové listiny, Vyhodnotenie
15. 3. Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 3. “Kreatívne dokreslené”: Propozície, Vyhodnotenie
9. 3. Ocenenie víťazných prác súťaže “Vesmír očami detí”: Pozvánka, Vyhodnotenie
7. 3. Kvalifikácie do Okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Február

28. 2. Priateľský florbalový zápas: Pozvánka, Vyhodnotenie
28. 2. Prenocovanie v Eláne pre ZÚ Showdance: Bleskovka
27. 2. VII. ročník Memoriálu Júliusa Ondečku v športovej gymnastike detí: Propozície, Zostavy, Vyhodnotenie, Výsledky
23. 2. Popoludnie s Elánom – “Súťaž o najkrajšiu pohľadnicu”: Pozvánka, Vyhodnotenie
23. 2. Kvalifikácie do Krajského kola v basketbale ZŠ a SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
22. 2. Popoludnie s Elánom súťaž BINGO: Pozvánka, Vyhodnotenie
21. 2. Výtvarná súťaž “Vesmír očami detí”: Vyhodnotenie, Pozvánka
16. 2. Okresné kolo Biologickej olympiády kat. C: Pozvánka, Vyhodnotenie
14. 2. Okresné kolo Dejepisnej olympiády: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny
10. 2. Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 2. Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 2. Okresné kolo vo volejbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
8. 2. Okresné kolo vo volejbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
7. 2. Okresné kolo Geografickej olympiády kat. E,F,G: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
2. 2. Fašiangový karneval pre Spojenú školu: Propozície, Vyhodnotenie
2. 2. Kvalifikácie do Okresného kola vo volejbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
2. 2. Kvalifikácie do Okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Január

31. 1. Súťaž o najkrajšiu “Karnevalovú masku”: Propozície, Vyhodnotenie
31. 1. Kvalifikácie do Okresného kola v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
31. 1. Kvalifikácie do Okresného kola v basketbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
31. 1. Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
27. 1. Kvalifikácia na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v basketbale žiačok: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
25. 1. Okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
24. 1. Okresné kolo Šaliansky Maťko: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
24. 1. Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z5 a Z9: Pozvánka, Výsledková listina Z9, Výsledková listina Z5, Vyhodnotenie
23. 1. Okresné kolo Výtvarnej súťaže ku dňu hasičov: Propozície, Vyhodnotenie
19. 1. Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny
19. 1. Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
18. 1. Okresné kolo v basketbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
18. 1. Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku (ZŠ + SŠ)
17. 1. Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny – Kat. 1A a 1B
16. 1. Popoludia s Elánom – Pexeso turnaj: Pozvánka, Vyhodnotenie
13. 1. Malá prírodovedná olympiáda: Vyhodnotenie

December

20. 12. Popoludnie s Elánom – “Súťaž o najkrajšiu čapicu”: Pozvánka, Vyhodnotenie
19. 12. Vianočná florbalka: Propozície, Súpiska, Vyhodnotenie
15. 12. Ružomberská vianočná latka ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
14. 12. Mikuláš pre členov ZÚ: Propozície
14. 12. Ružomberská vianočná latka SŠ: Propozície, Vyhodnotenie
13. 12. Stretnutie s koledami: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
8. 12. Popoludnie s Elánom súťaž BINGO: Pozvánka, Vyhodnotenie
8. 12. Mikuláš v Eláne pre členov ZÚ Základy moderného tanca
5. 12. Mikuláš v Eláne pre členov ZÚ Tanečná rytmika
1. 12. Okresné kolo technickej olympiády kategória A,B: Pozvánka, Výsledková listina – LM kat.A, Výsledková listina – RBK kat. A, Výsledková listina – LM kat.B, Výsledková listina – RBK kat.B

November

30. 11. Krajské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie
24. 11. Malá prírodovedná olympiáda ZŠ Bystrická: Pozvánka, Vyhodnotenie
24. 11. 8.ročník okresnej súťaže v anglickom jazyku pre 4. ročníky ZŠ English primary marathon: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
24. 11. Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
16. 11. Kvalifikácie do krajského kola vo futsale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
15. 11. Okresné kolo 9. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat.C: Propozície, Výsledková listina, Vyhodnotenie
15. 11. Astrostop 2016: Pozvánka, Výsledková listina, Vyhodnotenie
15. 11. Kvalifikácie do krajského kola vo florbale študentov a študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
11. 11. 7. ročníka Technickej olympiády v regióne Liptov: Pozvánka, Prihláška
10. 11. Šípkarský turnaj: Propozície, Vyhodnotenie
9. 11. Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
4. 11. Okresné kolo výtvarnej súťaže s protidrogovou tematikou „Krajší život bez drog….“: Propozície, Vyhodnotenie
3. 11. Okresné kolo vo futsale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
2. 11. Kvalifikácie do okresného kola vo florbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Október

31. 10. Halloween party: Plagát
25. 10. Okresná literárna súťaž pre ZŠ “Každým slovom krok k umeniu”: Propozície, Vyhodnotenie
23. 10. 13.ročník behu okolo Sidorova: Výsledková listina
21. 10. Malá prírodovedná olympiáda ZŠ Klačno: Pozvánka, Vyhodnotenie
19. 10. Okresné kolo vo florbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
15. 10. Šarkaniáda 2016: Propozície, Vyhodnotenie
14. 10. Malá prírodovedná olympiáda ZŠ Bystrická – Dončova: Propozície, Vyhodnotenie
11. 10. Okresné kolo v stolnom tenise študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
11. 10. 7. ročník florbalovej ligy mužov: Propozície, Rozpis zápasov
6. 10. Súťaž o najkrajšieho šarkana: Pozvánka, Vyhodnotenie
3. 10. 8. ročník FLORBALOVEJ LIGY žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Rozpis zápasov, Vyhodnotenie
3. 10. Kvalifikácie do Okresného kola v malom futbale žiačok ZŠ „ Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
3. 10. Kvalifikácie do Okresného kola v malom futbale žiakov ZŠ „ Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
3. 10. Kvalifikácie do Okrsného kola v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ – McDonald´s Cup: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

September

28. 9. Okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ – študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
8. 9. Bezpečne do školy: Plagát
5. 9. Tanečný Workshop: Plagát