Akcie a súťaže 2015-2016

Jún

24. 6. Šípkarský turnaj: Propozície, Vyhodnotenie
23. 6. CVČ – Beh olympijského dňa: Propozície, Vyhodnotenie
17. 6. ElánDay: Plagát
9. 6. Šípkarský turnaj: Propozície, Vyhodnotenie
3. 6. Ružomberský jarmok 2016 – vystúpenia tanečných ZÚ
1. 6. Rybolovná technika 2016: Pozvánka, Vyhodnotenie

Máj

26. 5. Okresné kolo v atletike žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Prihláška ZŠ – D, Prihláška ZŠ – CH, Osobné údaje, Výsledky jednotlivcov – Dievčatá, Výsledky jednotlivcov – Chlapci, Výsledky družstiev – Dievčatá, Výsledky družstiev – Chlapci, Vyhodnotenie
25. 5. Mladý Elektronik 2016: Vyhodnotenie, Propozície
23. 5. Krajské kolo vo futbale žiakov ZŠ “Dôvera Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
20. 5. Tanec s elánom !: Propozície, Vyhodnotenie
19. 5. Okresné kolo Fyzikálnej olympiády, kat. G: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
16. 5. Krajské kolo vo futbale žiačok ZŠ “Dôvera Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
14. 5. Medzinárodné priateľské florbalové zápasy: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
13. 5. Na bicykli bezpečne 2016: Oznam, Propozície, Prihláška, Pozvánka, Vyhodnotenie
11. 5. Regionálne kolo Štúrov Zvolen: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
11. 5. Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. B,C,D: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
11. 5. Okresné kolo v atletike študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 5. Obvodné kolo Biologickej olympiády kat. D: Pozvánka
9. 5. Kvalifikácie do krajského kola vo futbale žiačok a žiakov ZŠ “Dôvera Školksý pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
6. 5. Okresné kolo v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ McDonald’s CUP: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
6. 5. Podujatie ku Dňu matiek ZŠ Sládkovičova – vystúpenie ZÚ Hip Hop (skupina eXelent)
5. 5. Okresné kolo Slávik Slovenska 2016: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
5. 5. Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ “Dôvera Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
4. 5. Deň otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru v Ružomberku: Pozvánka, Vyhodnotenie
3. 5. Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ “Dôvera Školský pohár SFZ”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Apríl

28. 4. Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok stredných škôl: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
21. 4. Šípkarsky turnaj: Propozície, Vyhodnotenie
19. 4. “Básničkovo alebo… trochu poézie”: Propozície, Vyhodnotenie
18. 4. Krajské kolo vo futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
17. 4. Florbalový turnaj prípraviiek: Propozície, Vyhodnotenie
14. 4. Okresné kolo v gymnastickom štvorboji ZŠ: Propozície, Zostavy, Vyhodnotenie, Výsledky – dievčatá ABC, Výsledky – chlapci ABC
12. 4. Okresné kolo Biologickej olympiády kat. E: Pozvánka, Vyhodnotenie
11. 4. Kavlifikácie do krajského kola vo futbale študentov: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
9. 4. Tvorivá dielňa – Hviezdoslavov Kubín: Pozvánka
7. 4. Krajské kolo v basketbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
6. 4. Carrol’s wonderland 2016: Propozície, Vyhodnotenie
5. 4. Okresné kolo vo futbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
5. 4. Okresné kolo Matematickej olympiády kategória Z6, Z7, Z8: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina Z6, Výsledková listina Z7, Výsledková listina Z8
1. 4. Ružomberok cup ” O pohár riaditeľa CVČ Elán “: Propozície
1. 4. Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Marec

23. 3. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
23. 3. Prenocovanie v Eláne
22. 3. Čo vieš o hviezdach ?: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny
22. 3. Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
22. 3. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
21. 3. Veľkonočný šípkarský turnaj: Propozície, Vyhodnotenie
17. 3. Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
16. 3. Fyzikálna olympiáda kat. E a F: Pozvánka, Výsledky
15. 3. Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
11. 3. Kvalifikácie do krajského kola vo florbale žiakov a žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 3. Krajské kolo Geografickej olympiády kat. A,B,CD a Z: Pozvánka, Výsledkové listiny, Výsledková listina Z, Vyhodnotenie – oznámenie
10. 3. Kvalifikácie do Okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 3. Okresné kolo Chemickej olympiády kat. D: Pozvánka, Zoznam postupujúcich, Vyhodnotenie, Výsledková listina
9. 3. Okresné kolo Pytagoriády kat. P5,P6,P7 a P8: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
8. 3. Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
8. 3. Okresné kolo Vesmír očami detí: Vyhodnotenie, Propozície

Február

26. 2. Kvalifikácie do Krajského kola v basketbale ZŠ,SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
24. 2. 1. ročník turnaja v minihokeji – “O pohár riaditeľa CVČ Elán”: Propozície
19. 2. Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
17. 2. Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
11. 2. Okresné kolo vo volejbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
11. 2. Súťaž o najkrajšiu karnevalovú masku: Pozvánka, Vyhodnotenie
10. 2. Medzinárodný projekt/súťaž Európa v škole: Propozície, Ako sa zaradiť do projektu súťaže, Leták projektu súťaže, Motto a témy, Pokyny pre školské, obvodné, krajské poroty, Pokyny pre účastníkov a pedagógov, Informácie k otvoreniu ročníka, Vyhodnotenie
9. 2. Okresné kolo Dejepisnej olympiády: Propozície, Výsledkové listiny, Vyhodnotenie a výsledky
9. 2. Okresné kolo vo volejbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
7. 2. Karneval na ľade: Bleskovka
4. 2. Okresné kolo Geografickej olympiáky kat. E,F,G: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny
3. 2. Okresné kolo Biologickej olympiády kat. C: Pozvánka, Vyhodnotenie
2. 2. Kvalifikácie do okresného kola vo florbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
2. 2. Kvalifikácie do Okresného kola vo volejbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
2. 2. Kvalifikácie do Okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

Január

29. 1. Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej školy: Propozície, Vyhodnotenie
29. 1. Okresné kolo v basketbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
27. 1. Okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
25. 1. Okresné kolo Výtvarnej súťaže ku dňu hasičov: Pozvánka, Vyhodnotenie
22. 1. VI. ročníka Memoriálu Júliusa Ondečku v športovej gymnastike detí: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledková listina
21. 1. Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
20. 1. Okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
19. 1. Okresné kolo Matematickej olympiády kategória Z5 a Z9: Pozvánka, Výsledková listina kat. Z9, Výsledková listina kat. Z5, Vyhodnotenie kat. Z5 a Z9
18. 1. Popoludia s Elánom – Pexeso turnaj: Pozvánka, Vyhodnotenie
13. 1. Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny – Kategórií 1A a AB
13. 1. Kvalifikácie do Okresného kola v basketbale žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
13. 1. Kvalifikácie do Okresného kola v basketbale žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
12. 1. Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledkové listiny – Kategórií 1A a 1B

December

17. 12. Vianočná florbalka: Propozície, Súpiska, Vyhodnotenie
16. 12. Okresné kolo v speve vianočných kolied pre ZŠ Stretnutie s koledami: Propozície, Vyhodnotenie
10. 12. Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry: Propozície, Vyhodnotenie, Výsledková listina
10. 12. Preteky v skoku do výšky – “Ružomberská vianočná latka”: Propozície, Vyhodnotenie
9. 12. Malá prírodovedná olympiáda pre deti predškolského veku materskej školy: Pozvánka
2. 12. Okresné kolo Technickej olympiády kategória A,B: Pozvánka, Plagát, Vyhodnotenie, Výsledková listina kat. A – okres L.Mikuláš, Výsledková listina kat. A – okres Ružomberok, Výsledková listina kat. A – región Liptov, Výsledková listina kat. B – okres L.Mikuláš, Výsledková listina kat. B – okres Ružomberok, Výsledková listina kat. B – región Liptov

November

26. 11. Krajské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
25. 11. Výtvarná súťaž – “Odmietni drogu – váž si svoj život!”: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
24. 11. XXII. ročník astronomickej vedomostnej súťaže ASTROSTOP: Pozvánka, Vyhodnotenie, Výsledková listina
24. 11. Kvalifikácie do krajského kola vo florbale študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
20. 11. Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
19. 11. English primary marathon: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
13. 11. Kvalifikácie do krajského kola vo futsale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
10. 11. Okresné kolo vo futsale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
5. 11. Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
4. 11. Malá prírodovedná olympiáda pre žiakov 1. ročníka ZŠ Zarevúca: Pozvánka, Vyhodnotenie

Október

28. 10. Halloweenska noc v Eláne
27. 10. 2.ročník okresnej literárnej súťaže pre ZŠ – “Každým slovom krok k umeniu”: Propozície, Vyhodnotenie
22. 10. Okresné kolo vo florbale študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
15. 10. Súťaž o najkrajšieho Šarkana: Pozvánka, Vyhodnotenie
13. 10. Okresné kolo v stolnom tenise študentov a študentiek SŠ: Propozície, Vyhodnotenie
9. 10. Malá prírodovedná olympiáda pre žiakov 1. a 4. ročníka ZŠ Klačno: Pozvánka, Vyhodnotenie
7. 10. 7. ročník florbalovej ligy žiačok a žiakov ZŠ: Propozície, Vyhodnotenie
3. 10. Šarkaniáda: Propozície, Vyhodnotenie
2. 10. Malá prírodovedná olympiáda pre žiakov 1. ročníka ZŠ Bystrická: Pozvánka, Vyhodnotenie
1. 10. Kvalifikácia do okresného kola v malom futbale žiačok ZŠ – „ Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
1. 10. Kvalifikácia do okresného kola v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ McDonald’s cup: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
1. 10. Kvalifikácia do okresného kola v malom futbale žiakov ZŠ – „ Dôvera Školský pohár SFZ „: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky

September

30. 9. Okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ – študentiek a študentov SŠ: Propozície, Vyhodnotenie a výsledky
4. 9. Bezpečne do školy 2015 – súťaže pre deti